Zgłoszenia reklamacyjne można składać w formie elektronicznej i przesłać na adres drukarnia@fabryka-kopii.online. Wszelkie zgłoszenia staramy się rozpatrywać niezwłocznie po ich wpłynięciu, oraz udzielać odpowiedzi telefonicznie i mailowo.

Więcej szczegółów dotyczących reklamacji z tytułu rękojmi, odpowiedzialności i ograniczeń, znajduje się w §7 Regulaminu Drukarni.